Unikey là phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt  thông dụng nhất hiện nay, nó đưa ra cho người dùng nhiều bảng mã tiếng Việt  và  các tính năng hữu…
Xem thêm...