Các phiên bản mới nhất trên Powerpoint của Microsoft Office không còn hỗ trợ chức năng thêm Clip Arrt, đây là tính năng thêm ảnh được nhiều người lựa chọn…
Xem thêm...