Phần trăm (%) không phải là đơn vị quá xa lạ, chúng ta được làm quen với đơn vị này từ khi đi học, khi đến tuổi lao động chúng…
Xem thêm...