Khi cần gỡ bỏ chương trình bạn có thể dùng công cụ Programs and Features trong Control Panel, tuy nhiên tiện ích này không gỡ triệt để chương trình và…
Xem thêm...