Phần trăm (%) không phải là đơn vị quá xa lạ, chúng ta được làm quen với đơn vị này từ khi đi học, khi đến tuổi lao động chúng ta thường xuyên sử dụng trong công việc hàng ngày, kể cả trong cuộc sống cũng khá nhiều. Nhưng liệu bạn đã biết cách tính phần trăm trong các trường hợp? và áp dụng vào công cụ Excel như thế nào để công việc của bạn có hiệu quả, rút ngắn được thời gian tính toán?

1 Cách tính phần trăm tăng trưởng trong excel

Tỉ lệ phần trăm tăng tưởng có nghĩa là việc tính toán và so sánh mức độ tăng trưởng doanh thu của tháng này so với tháng trước, hay so với năm trước. Là dữ liệu so sánh quan trọng để hoạch định kế hoạch kinh doanh.

Công thức : %tăngtrưởng = (dsnăm này/dsnăm trước -1 ) * 100

Trong đó : ds năm này : là tổng doanh số sản phẩm trong năm hiện tại

ds năm trước : là tổng doanh số sản phẩm của năm trước.

2 Cách tính phần trăm so sánh

Việc phân tích đối thủ hay thị phần của công ty mình với công ty đối thủ như thế nào và đưa ra kế hoạch để vượt mặt đối thủ.

Một ví dụ minh hoạ để tính phần trăm so sánh này:

công ty TGDD : Chiếm 30% thị phần điện thoại trên toàn quốc

công ty FPT Shop : Chiếm 25% thị phần điện thoại

Công thức để tính chính xác số thị phần chênh lệch giữa 2 công ty như sau

%SoSanh = (25%/30% -1) * 100 = 28.5%

3 Cách tính phần trăm tỷ trọng

Tỷ trọng ở đây là tỷ lệ phần trăm mà một công ty đạt được so với toàn bộ các công ct cùng kinh doanh sản phẩm này.

%tỉ trọng = (sanlượngdoanhnghiep/tongsanluongdoanhnghiep)*100

Trên đây là 3 cách tính tỷ lệ phần trăm quan trọng nhất mà bạn nên biết để xử lý số liệu và cho ra kết quả chính xác trong Excel.

http://tntaydu.vn/wp-content/uploads/2017/12/excel_1.pnghttp://tntaydu.vn/wp-content/uploads/2017/12/excel_1-150x150.pngAdminThủ thuật% excelPhần trăm (%) không phải là đơn vị quá xa lạ, chúng ta được làm quen với đơn vị này từ khi đi học, khi đến tuổi lao động chúng ta thường xuyên sử dụng trong công việc hàng ngày, kể cả trong cuộc sống cũng khá nhiều. Nhưng...Tổng hơp hướng dẫn và cách chơi game web onine