Ứng dụng word là một trong những công cụ hỗ trợ soạn thảo văn bản hiệu quả nhất hiện nay. Bạn có thể soạn thảo các hợp đồng, báo cáo hay tài liệu và in ra văn bản rất đơn giản. Tuy nhiên khi sử dụng thì người dùng gặp rất nhiều lỗi về font chữ,lỗi mở file word bị khóa,  lỗi hiển thị hay format làm ảnh hướng đến văn bản. Để giúp các bạn hôm nay mình chia sẽ những cách khắc phục lỗi cơ bản nhất nha.

Các lỗi và cách khắc phục trên file word

1 Chữ sau cách xa chữ trước:
Nhiều khi, văn bản bạn soạn thảo sẽ bị cách ra sau khi gõ dấu, dù chưa hề nhấn phím cách. Để khắc phục tình trạng này, bạn vào Tools > Options > Edit rồi bỏ dấu chọn dòng “Smart cut and paste”, nhấn OK.

2. Khi đánh số trang lại thấy xuất hiện chữ Page mà không hiện ra số trang :- Khắc phục : Vào menu Tools > Options > chọn thẻ View rồi hủy dấu kiểm trong ô Fiel codes > nhấn OK.

3. Để bỏ đường viền bao quanh văn bản: – Bạn vào menu Tools > Options > Chọn thẻ View rồi hủy dấu kiểm trong ô Text boundaries > nhấn OK.

4. Khi hết dòng hoặc nhấn enter xuống dòng thì xuất hiện các số thứ tự để đếm dòng :- Khắc phục: Vào menu File > Page setup > chọn thẻ Layout rồi nhấn nút LineNumbers… > bỏ dấu kiểm trong ô Add line numbering > nhấn OK.

Cách mở file word bị khóa

5. Khi nhấn phím Tab thì xuất hiện dấu mũi tên:- Khắc phục: Vào menu Tools > Options > Chọn thẻ View rồi hủy dấu kiểm trong ô Tab Characters > nhấn OK.

6. Khi kẻ hình vẽ hay Text box thì xuất hiện đường viền bao quanh rất khó thao tác:- Khắc phục: Vào menu Tools > Options > Chọn thẻ Genaral rồi hủy dấu kiểm trong ô Automatic Create… > nhấn OK.

7. Khi nh ấn phím Home hay End thì không có tác dụng:- Khắc phục: Vào menu Tools > Options > Chọn thẻ Genaral rồi hủy dấu kiểm trong ô Navigation keys for Wordperfect users > nhấn OK.

8. Trên văn bản có màu nền là màu xanh và chữ màu trắng:- Khắc phục: Vào menu Tools > Options > Chọn thẻ Genaral rồi hủy dấu kiểm trong ô Blue background, white text > nhấn OK.

Đó là những lỗi cơ bản nhất các bạn cần biết để tự khắc phục khi gặp nha. Chúc các bạn thực hiện thành công

http://tntaydu.vn/wp-content/uploads/2017/08/word_2.pnghttp://tntaydu.vn/wp-content/uploads/2017/08/word_2-150x150.pngAdminThủ thuậtmo file excel bi khoa,thu thuat wordỨng dụng word là một trong những công cụ hỗ trợ soạn thảo văn bản hiệu quả nhất hiện nay. Bạn có thể soạn thảo các hợp đồng, báo cáo hay tài liệu và in ra văn bản rất đơn giản. Tuy nhiên khi sử dụng thì người dùng...Tổng hơp hướng dẫn và cách chơi game web onine