• Toàn dân vận động là hoạt động giúp người chơi tìm kiếm nhiều bạc và vật phẩm kinh nghiệm.
  • Thời gian hoạt động là 12:00 và 18:00 hàng ngày.
  • Điều kiện là người chơi chỉ cần tập trung ở thành đi theo NPC là được .

  • Người chơi đi theo npc và có PT tiểu đội

  • Hoạt động tập trung tất cả cư dân toàn server, kín thành luôn.

http://tntaydu.vn/wp-content/uploads/2017/06/Tin-Tức-Hoạt-động-Toàn-Dân-Vận-Động-07-04.jpeghttp://tntaydu.vn/wp-content/uploads/2017/06/Tin-Tức-Hoạt-động-Toàn-Dân-Vận-Động-07-04-150x150.jpegAdminTin TứcToàn dân vận động là hoạt động giúp người chơi tìm kiếm nhiều bạc và vật phẩm kinh nghiệm. Thời gian hoạt động là 12:00 và 18:00 hàng ngày. Điều kiện là người chơi chỉ cần tập trung ở thành đi theo NPC là được . Người chơi...Tổng hơp hướng dẫn và cách chơi game web onine