Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

1 giây=1 tích tắc

Trong đồ lý, cạnh bên câu hỏi thực hiện đơn vịgiâythì phần đông người sử dụng những đơn vị chức năng khác biệt thịnh hành nlỗi microgiây, nanogiây, miligiây.

Bạn đang xem: 1 giây bằng bao nhiêu tích tắc


Trả lời:1 giây = 1000 mili giây = 1000.000 micro giây = 1000.000.000 nano giây1 giây bằng bao nhiêu tích tắc?1 giây = 1 tích tắc1 giây bởi bao nhiêu giờ?1 Giây = 0.00027778 Giờ1ms bởi bao nhiêu s?1 ms = 0.001 s


483 thiên niên kỉ + 847 thay kỉ +748 năm + 759 mon +85 tuần +465 ngày +7382 tiếng +84 phút +749 giây +739 tích tắc


483 thiên niên kỉ + 847 cố kỉ +748 năm + 759 tháng +85 tuần +465 ngày +7382 tiếng đồng hồ +84 phút ít +749 giây +739 tích tắc


483 thiên niên kỉ=483000 năm.

847 nắm kỉ=84700 năm.

748 năm=748 năm.

759 tháng=63 năm 3 tháng.

85 tuần=1 năm 1 ngày

465 ngày= một năm 100 ngày.

7382 giờ=307 ngày 14.

84 phút=1 giờ đồng hồ 14 phút

749 giây=12 phút 49 giây

739 tích tắc=739 giây.

Xem thêm: Bệnh Hen Suyễn Có Nguy Hiểm Không? ? Bệnh Nhân Hen Suyễn Nếu Mắc Covid

483000+84700+748 năm+63 năm 3 tháng+một năm 1 ngày +1 năm 100 ngày+307 ngày 14 giờ=568513 năm 498 ngày 14 giờ=568514 năm 133 ngày 14 giờ=568514 năm 3206 giờ=568 thiên niên kỉ 514 năm 3206 giờ

Vậy 483 thiên niên kỉ + 847 ráng kỉ +748 năm + 759 tháng +85 tuần +465 ngày +7382 tiếng đồng hồ +84 phút ít +749 giây +739 tích tắc = 568 thiên niên kỉ 514 năm 3206 giờ.


Đúng 0

Bình luận (0)

Có từng nào tích tắc trong một giây ?

vậy thì một giờ bao gồm từng nào tích tắc ?

zzzzzzzz ai cũng trả lời đúng cần bản thân chưa biết tiông chồng mang đến ai !


Lớp 5 Tân oán
13
0
Gửi Hủy

Có 100 tích tắc trong một giây


Đúng 0

Bình luận (0)

Có 100tích tắc vào một giây


Đúng 0
Bình luận (0)

chắc là 2


Đúng 0
Bình luận (0)

120 tíc tắc = .... giây


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi Hủy

chắc chắn là bởi 2 giây


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho bản thân xin phương pháp thay đổi từ bỏ độ giây phút thanh lịch tiếng phút ít, hay phút giây

vd: 12 độ 13 phút ít 22.8 giây = ....giờ đồng hồ ..... phút


Lớp 8 Tân oán
0
0
Gửi Hủy

Tính hết sức nhanh hao chỉ 1 giây là nghĩ về ra

15 x 37 x 4 + 1đôi mươi x 2 + 21 x 5 x 12

Ai nghĩ về trong 1 giây mk tick

Nghĩ lâu dài hơn cũng ko sao , chính xác là được rồi

Chúc hok tốt

Trình bạn bè không thiếu thốn ko thiếu thốn sót một luật lệ nào


Lớp 6 Tân oán
3
0
Gửi Hủy

=3720

kiông xã nha


Đúng 0

Bình luận (0)

Trl :

15 x 37 x 4 + 1đôi mươi x 2 + 21 x 5 x 12

= 15 x 4 x 37 + 60 x 2 x 2 + 21 x 5 x 12

= 60 x 37 + 60 x 4 + 21 x 60

= 60 x ( 37 + 4 + 21 )

= 60 x 62

= 60 x 62

= 3720

Hok giỏi ~


Đúng 0
Bình luận (0)

15 x 37 x 4 + 1trăng tròn x 2 + 21 x 5 x12

=2220+240+1260

=2460+1260

=3720


Đúng 0
Bình luận (0)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
tntaydu.vn