CHUKYSOTPHồ Chí Minh gửi đến chúng ta Đường dây rét cung ứng tổ chức/cá thể ĐKKD của sở Kế hoạch cùng Đầu tứ TP.. Hà Thành.


Đường dây lạnh hỗ trợ BHXH điện tử của BHXH TPHCM

bhxhtphcm.gov.vn

Số điện thoại thông minh cung ứng của cán bộ cơ sở BHXH Thành phố Hồ Chí Minh:

BHXH QUẬN -HUYỆNHỌ TÊNNGƯỜI HỖ TRỢCHỨC VỤĐƠN VỊĐIỆN THOẠICố địnhDi động
BHXH Thành phố Hồ Chí MinhTổng đài0839979039
Công tác thu BHXH-BHYT-BHTN1603; 1604
Công tác cấp sổ, thẻ1629
Giải quyết cơ chế BHXH-BHTN
– Ốm nhức, tnhị sản1403; 1415
– Tai nạn LĐ – BNN1418
– Tử tuất1431
– BHTN1432
– Hồ sơ chuyển tỉnh1437
– Hồ sơ hưu trí1441
– Trợ cấp BHXH 1 lần1411
Công tác tiến hành CS BHYT
– Phòng nhiệm vụ GĐ11808; 1810
– Phòng nghiệp vụ GĐ21842; 1843
Công tác bỏ ra, cấp chi phí BHXH, BHYT, BHTN
– Cấp chi phí gầy nhức, thai sản1324
– Chuyển chi phí trợ cấp cho thất nghiệp1315
Công tác khám nghiệm, tiếp công dân1233
Công tác Tiếp dấn hồ sơ và trả kết quả1217; 1252
Công tác chào đón đọc tin thắc mắc về phần mềm iBHXH1708
Công tác Văn thư (chào đón, cách xử trí văn phiên bản đi, đến)1261

Trên đây là hầu như công bố được tổng hợp bởi https://chukysotphcentimet.net/. Hy vọng vẫn bổ ích mang đến các bạn vào bài toán đề nghị cung cấp về BHXH.