Hãy nhập thắc mắc của công ty, tntaydu.vn đã search hầu hết câu hỏi tất cả sẵn cho chính mình. Nếu ko thỏa mãn cùng với các câu trả lời có sẵn, các bạn hãy sản xuất câu hỏi mới.


Bạn đang xem: Câu hỏi của lê thu linh chi


so sánh nhiều thức thành nhân tử theo vô số phương pháp ( càng vô số cách càng tốt)

a)a^3 + b^3 + c^3 - 3abc

b) (a +b +c)^3 -a^3 - b^3 - c^3

a) nghỉ ngơi lop 8 đã được học tập hằng đẳng thức a^3+b^3+c^3 rùi. vận dụng vào bài xích này thì ta có

a^3+b^3+c^3-3abc=(a^3+b^3+c^3)-3abc=(a+b+c).+3abc-3abc=(a+b+c)bản thân làm cho đk câu a thui :

trong công tác lớp 8 các bạn còn ghi nhớ loại bài 3một là chứng minh a3+b3=(a+b)3-3ab(a+b) ko??

coi như chúng minc đk rùi , rứa vào ta bao gồm :

a3+b3+c3-3abc=(a+b)3-3ab(a+b)+c3-3abc

=((a+b)3+c3)-(3ab+3abc)

=(a+b+c).((a+b)2-(a+b).c+c2)-3ab.(a+b+c)

=(a+b+c).((a+b)2-(a+b).c+c2-3ab)

= (a+b+c).(a2+2ab+b2-ac-bc+c2-3ab)

hoàn toàn có thể thu xếp lại cho dễ dàng chú ý =(a+b+c).(a2+b2+c2-ac-bc-3ab)

(ko biết mình tấn công không nên ở đâu ko các bạn chất vấn lại nhé)


a3+b3+c3−3abca3+b3+c3−3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3−3abc−3ab(a+b)=a3+3ab(a+b)+b3+c3−3abc−3ab(a+b)=(a+b)3+c3−3ab(a+b+c)=(a+b)3+c3−3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2−ab−ac+c2)−3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2−ab−ac+c2)−3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+b2+c2−ab−bc−ca)=(a+b+c)(a2+b2+c2−ab−bc−ca)


(a^3+b^3+c^3-3abc)

(=left(a+b ight)^3-3ableft(a+b ight)+c^3-3abc)

(=left(a+b+c ight)left-3ableft(a+b+c ight))

(=left(a+b+c ight)left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca ight))


Ta bao gồm :

(a^3+b^3+c^3-3abc)

(Rightarrowleft(a+b ight)^3-3ableft(a+b ight)+c^3-3abc)

(Rightarrowleft(a+b+c ight)left-3ableft(a+b+c ight))

(Rightarrowleft(a+b+c ight)left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca ight))

P/s tìm hiểu thêm nha

hok tốt


Dưới đó là một vài câu hỏi rất có thể liên quan cho tới câu hỏi cơ mà chúng ta trình lên. cũng có thể trong những số đó bao gồm câu vấn đáp nhưng các bạn cần!

Phân tích đa thức thành nhân tử:

a^3+b^3+c^3-3abcb:(a+b+c)^3-a^3-b^3-c^3

Đọc tiếp...

a)(a^3+b^3+c^3-3abc)

(=left(a+b+c ight)left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca ight))

b)(left(a+b+c ight)^3-a^3-b^3-c^3)

(=3left(a+b ight)left(b+c ight)left(c+a ight))


mang đến tam giac abc goi d,e lan luot la trungdiem ab,ac.g la giao diem be,cd.goi m doi xung vs c qua d,n doi xung vs b qua e vs i,k lan luot doi xung vs g qua d,e

a)centimet n,m doi xung vs nhau qua a

b)tinc de,biet bc=3cm


Phân tích đa thức thành nhân tử:

(x^3-7x-6)

Làm được vô số cách thức càng tốt nha~

Đọc tiếp...

Ta có:(x^3-7x-6=left(x^3-3x^2 ight)+left(3x^2-9x ight)+left(2x-6 ight))

(=left(x-3 ight)left(x^2+3x+2 ight)=left(x-3 ight)left(x^2+2x+x+2 ight))

(=left(x-3 ight)left(x+2 ight)left(x+1 ight))


Kiểm tra Toán lớp 8 Giải SGK Toán lớp 8 Giải SGK Ngữ vnạp năng lượng lớp 8 Giải SGK Tiếng Anh lớp 8 Hỏi đáp Toán thù lớp 8 Hỏi đáp Ngữ văn lớp 8 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 8


Xem thêm: Mách Bạn Cách Làm Cho Điện Thoại Chạy Nhanh Hơn, 9 Mẹo Giúp Điện Thoại Chạy Nhanh Như Lúc Mới Mua

αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗