Luyện tập Bài §4. Giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một vài hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân, cmùi hương I – Số hữu tỉ. Số thực, sách giáo khoa toán thù 7 tập một. Nội dung bài bác giải bài bác 21 22 23 24 25 26 trang 15 16 sgk toán 7 tập 1 bao gồm tổng vừa lòng phương pháp, triết lý, phương thức giải bài bác tập phần đại số bao gồm vào SGK tân oán để giúp đỡ những em học sinh học tập xuất sắc môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 21 trang 15 sgk toán 7 tập 1


Lý thuyết

1. Giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một vài hữu tỉ

Giá trị hoàn hảo của số hữu tỉ x kí hiệu là |x| là:

(|x| = left{ eginarraylx,,neu,,x, ge ,0\x,,neu,,x, 2. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân

Để cộng, trừ, nhân, phân tách các số thập phân ta viết chúng bên dưới dạng phân số thập phân rồi tuân theo qui tắc các phép tính đã biết về phân số.

3. lấy một ví dụ minh họa

Trước lúc bước vào giải bài xích 21 22 23 24 25 26 trang 15 16 sgk toán 7 tập 1, chúng ta hãy mày mò những ví dụ điển hình nổi bật sau đây:

lấy ví dụ như 1:

Tìm |x| biết:

a) (x = frac711)

b) (x = frac – 57) c) x= -0,12

Bài giải:


a) (frac711)

b) (frac57) c) 0,12

Ví dụ 2:

Dựa vào tính chất (x m Bài giải:

a. (frac1013 frac – 2412 = – 2) và ( – 2 = frac – 42 > frac – 52 Rightarrow frac – 2312 > frac – 52).

c. (frac34 1) cùng (1 > frac19981999 Rightarrow frac20012000 > frac19981999).

lấy ví dụ như 3:

Chứng minch rằng giả dụ b là số dương và a là số đối của b thì (a + b = |a| – |b|).

Xem thêm: Bà Bầu Bị Cảm Phải Làm Sao, Bị Cúm Khi Đang Mang Thai: Điều Trị Thế Nào

Bài giải:


(A = left| x + frac12 ight| – left| x + 2 ight| + left| x – frac34 ight|,,khi,,x = – frac12)

Bài giải:

(eginarraylA = left| x + frac12 ight| – left| x + 2 ight| + left| x – frac34 ight|,,khi,,x = – frac12\ = left| – frac12 + frac12 ight| – left| – frac12 + 2 ight| + left| – frac12 – frac34 ight|,\ = left| 0 ight| – left| frac32 ight| + left| – frac54 ight|,\ = – frac32 + frac54 = – frac14endarray)

lấy một ví dụ 5:

Tìm x, y biết rằng: (left| x + frac15 ight| + left| 3 – y ight| = 0)

Bài giải:Vì (left| x + frac15 ight| ge 0;,,,,,,,,,left| 3 – y ight| ge 0) (theo định nghĩa cực hiếm tuyệt vời của số hữu tỉ)

Nên (left| x + frac15 ight| + left| 3 – y ight| = 0) Khi và chỉ còn Lúc (x + frac15 = 0) và (3 – y = 0)

Suy ra: (x = frac15) và y =3

lấy ví dụ như 6:

Tìm cực hiếm nhỏ nhất, lớn số 1 của:

a. (A = left| x – frac34 ight|)

b. (B = 1 – |2x – 3|)

Bài giải:

a. Ta bao gồm (|x| ge 0)

Nên (A = left| x – frac34 ight| ge 0 Rightarrow A) đạt cực hiếm nhỏ tuổi tuyệt nhất bởi 0

lúc (x – frac34 = 0) tốt (x’ = frac34)

b. (B = 1 – |2x – 3| le 1)

B đạt quý hiếm lớn số 1 là một trong những Lúc (x = frac32)

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài bác 21 22 23 24 25 26 trang 15 16 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy xem thêm kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

tntaydu.vn giới thiệu cùng với chúng ta vừa đủ phương thức giải bài xích tập phần đại số 7 kèm bài bác giải chi tiết bài bác 21 22 23 24 25 26 trang 15 16 sgk toán thù 7 tập 1 của bài §4. Giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân trong chương thơm I – Số hữu tỉ. Số thực đến các bạn xem thêm. Nội dung chi tiết bài xích giải từng bài tập chúng ta coi bên dưới đây:

*
Giải bài xích 21 22 23 24 25 26 trang 15 16 sgk tân oán 7 tập 1

1. Giải bài xích 21 trang 15 sgk Toán thù 7 tập 1

a) Trong các phân số sau, đều phân số nào màn biểu diễn thuộc một vài hữu tỉ?

$frac-1435$; $frac-2763$; $frac-2665$; $frac-3684$; $frac34-85$

b) Viết bố phân số thuộc màn biểu diễn số hữu tỉ $frac-37$

Bài giải:

a) Ta có:

$frac-1435$ = $frac-2 . 75 . 7$ = $frac-25$

$frac-2763$ = $frac-3 . 97 . 9$ = $frac-37$

$frac-2665$ = $frac-2 . 135 . 13$ = $frac-25$

$frac-3684$ = $frac-4 . 94 . 21$ = $frac-37$

$frac34-85$ = $frac2 . 17-5 . 17$ = $frac2-5$

Vậy đa số phân số màn trình diễn cùng một số hữu tỉ là:

$frac-1435$ = $frac-2665$ = $frac34-85$ = $frac-25$

$frac-2763$ = $frac-3684$ = $frac-37$

b) Ba phân số thuộc trình diễn số hữu tỉ $frac-37$ là:

$frac-37$ = $frac-614$ = $frac-921$ = $frac-1535$

2. Giải bài 22 trang 16 sgk Toán thù 7 tập 1


Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thiết bị trường đoản cú phệ dần:

$0,3$; $frac-56$; -1$frac23$; $frac413$; $0$; $-0,875.$

Bài giải:

Xếp theo trang bị từ Khủng dần:

-1$frac23$; $ -0,875;$ $frac-56$; $0; $ $0,3;$ $frac413$

3. Giải bài xích 23 trang 16 sgk Tân oán 7 tập 1

Dựa vào đặc điểm “Nếu $x

4. Giải bài xích 24 trang 16 sgk Tân oán 7 tập 1

Áp dụng đặc điểm các phép tính nhằm tính nhanh:

a) $< (-2,5) . 0,38 . 0,4> – <0,125 . 3,15 . (-8)>$

b) $<(-đôi mươi,83) . 0,2 + (-9,17) . 0,2> : <2,47 . 0,5 – (-3,53) . 0,5>$

Bài giải:

Ta có:

a) $(-2,5 . 0,38 . 0,4) – <0,125 . 3,15 . (-8)>$

$= <(-2,5 . 0,4) . 0,38> – <0,125 . (-8) . 3,15$

$= -1 . 0,38 – (-1 . 3,15)$ $= -0,38 + 3,15$ $= 2,77$

b) $<(-đôi mươi,83) . 0,2 + (-9,17) . 0,2> : <2,47 . 0,5 – (-3,53) . 0,5>$

$= <0,2 . (-20,8) – 9,17)> : <0,5 . (2,47 + 3,53)>$

$= <0,2 . (-30)> : (0,5 . 6)$ $= -6 : 3 = -2$

5. Giải bài xích 25 trang 16 sgk Toán thù 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) $left | x – 1,7 ight | $ = 2,3;

b) $left | x + frac34 ight | $ = 0

Bài giải:

Ta có:

a) $left | x – 1,7 ight | $ = 2,3

$x – 1,7 = 2,3$ ví như $x – 1,7 geq 0 ⇔ x geq 1,7$

$⇔ x = 2,3 + 1,7 = 4$

$x – 1,7 = -2,3$ giả dụ $x – 1,7

6. Giải bài 26 trang 16 sgk Toán thù 7 tập 1

Sử dụng máy tính xách tay vứt túi

Dùng laptop tiếp thu nhằm tính:

a) $-3,1597) + (-2,39)$;

b) $( -0,793) – (-2,1068)$.

c) $( -0,5) . (-3,2) + ( -10,1) . 0,2 $;

d) $1,2. (-2,6) + (-1,4) : 0,7.$

Bài giải:

Dưới đây là biện pháp bấm với tác dụng của các phnghiền tính trên:

*

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn có tác dụng bài xích xuất sắc thuộc giải bài tập sgk tân oán lớp 7 cùng với giải bài xích 1 2 trang 7 sgk toán 7 tập 1!