Câu bị độnglà 1 trong giữa những cấu trúc cơ bản về hành trình dài đoạt được đề thi TOEIC. Các bài xích tập Câu tiêu cực – Passive sầu voice gồm câu trả lời theo từng thì để chúng ta vừa học vừa thực hành thực tế làm cho bài xích tập bao gồm đáp án cụ thể dễ thu nạp rộng.quý khách hàng vẫn xem: bài tập passive voice dạng đặc biệt violet

I. Câu bị động là gì?

Câu bị động là câu được sử dụng Khi ý muốn nhấn mạnh mang đến đối tượng người sử dụng chịu đựng tác động của hành vi rộng là hành vi kia. Theo từng thì thực hiện thì cấu trúc của câu thụ động cũng biến đổi theo.

Câu tiêu cực là một trong giữa những cấu tạo cơ phiên bản quan yếu làm lơ nếu như khách hàng sẽ trong hành trình dài đoạt được mọi đỉnh cao mới trong TOEIC/IELTS/Tiếng anh. Cùng tntaydu.vn tham khảo thêm kết cấu này nhé.quý khách hàng vẫn xem: các bài tập luyện passive sầu voice dạng đặc biệt quan trọng violet

Câu bị động (Passive Voice)được dùng Lúc mong mỏi nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người sử dụng chịu ảnh hưởng của hành vi rộng là bản thân hành động kia. Thời của cồn từ bỏ làm việc câu thụ động yêu cầu tuân theo thời của rượu cồn tự sống câu chủ động.Quý Khách sẽ xem: những bài tập câu bị đông vào tiếng anh violet

1.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông đặc biệt violet

Cấu trúc câu bị động

Chúng ta bao gồm cấu trúc câu dữ thế chủ động là:

S + V + O

2. Công thức Passive sầu voicechung

S + be + V3

Cấu trúc câu bị độngngơi nghỉ dạng thì như thế nào thì phân chia tobe theo thì đó mà chúng ta thuộc khám phá dưới đây.

3. Tuy nhiên, bạn cần chú ý 2 điểm sau:

a. Nếu S – chủ ngữ trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => thì ko yêu cầu gửi vào câu bị động

Ví dụ:


*

*

*

*

bài tập câu bị độngThe first diagram (1-illustrate)____________the process of cement manufacture, và the second diagram (2-show)_____________ the materials that go into lớn the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input of raw materials và ending with bags of the finished product. To produce concrete, four different materials (3-mix)______________ together.

Xem thêm: Ảnh Quan Hệ Tìh Dục Cận Cảnh Quá Trình Quan Hệ, Cận Cảnh Làm Tình

Đáp án các bài tập luyện câu tiêu cực (PASSIVE VOICE)

Exercise 1

This dish is brought to me by the waiter.These postcards are sent lớn us by our friends.They were told this story by their grandmother when they visited her last week.This train ticket was ordered for Tom’s mother by hyên ổn.Her ticket was shown to lớn the airline agent by her.This cake was baked by Jim yesterday.A new apartment is going to lớn be bought next year.The customer was handed these boxes by the siêu thị assistant.The first prize was awarded to lớn the reporter by the board.Have the Christmas cards been sent to your family?Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.Anna will be given a ride to lớn school by Tom tomorrow.This room is kept tidy all the time.Ann was given some bananas & some flowers by us.The fridge was moved inkhổng lồ the living room.

Exercise 2

When will the work be done?How is this problem going to be dealt with?How is this amount of money spent?I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors.How was the lost man found by the police?

Exercise 3

illustratesshowsare mixedare crushedis then mixedis groundis producedis packagedare usedconsists

tntaydu.vn