• Pet là chức năng giúp người chơi tăng nhiều lực chiến và tăng công , phòng thủ.
  • Sau đây admin sẽ giới thiệu các bạn Hệ thống PET của game Tiếu Ngạo Tây Du
  • Để vào giao diện PET người chơi vào Biểu tượng ” Sủng “

  • Ở giao diện sủng người chơi có thể xem thông tin pet cơ bản và danh sách pet cũng như tiến hóa và bồi dưỡng pet, xóa pet.

  • Ở tab trưởng thành , mỗi ngày người chơi nhận miễn phí 3 lần tăng trưởng thành, sau đó khi tăng sẽ tốn vàng hoặc đan trưởng thành, trưởng thành max cấp là 100.

  • Ở tab tiềm năng cũng thế mỗi ngày đều nhận 3 lần tăng miễn phí, sau 3 lần đó sẽ tính vàng , tăng tiềm năng để kích hoạt kỹ năng pet

  • Ở tab kỹ năng người chơi sẽ học được 2 kỹ năng chủ động, 8 kỹ năng bị động, để mở ô chủ động hay bị động người chơi phải tăng tiềm năng và trưởng thành cao.

  • Ở phần dung hợp, người chơi có thể kế thừa pet thấp để đổi pet cao.

https://tntaydu.vn/wp-content/uploads/2017/06/Hệ-Thống-PET-Tiếu-Ngạo.jpghttps://tntaydu.vn/wp-content/uploads/2017/06/Hệ-Thống-PET-Tiếu-Ngạo-150x150.jpgAdminCẩm NangPet là chức năng giúp người chơi tăng nhiều lực chiến và tăng công , phòng thủ. Sau đây admin sẽ giới thiệu các bạn Hệ thống PET của game Tiếu Ngạo Tây Du Để vào giao diện PET người chơi vào Biểu tượng ' Sủng ' Ở...Tổng hơp hướng dẫn và cách chơi game web onine