– Dùng máy tính chỉnh trong mục langugue để thêm bộ gõ tiếng Trung, chỉnh xong thì gõ chỗ nào cũng được. Nếu không thì dùng trang translate.google.com tạm đỡ

*

*

– gõ pinyin trơn không dấu, sau đó chọn các chữ tương ứng xuất hiện bằng cách nhấn số 1->9 trên bàn phím (dùng chuốt chọn cũng được nhưng lâu hơn)

ví dụ chữ wǒ => wo => nhấn phím 1 

*

– gõ liền hai chữ hoặc 3-4 chữ pinyin liền nhau để chương trình đề xuất chữ cái chính xác hơn giúp ta gõ nhanh hơn

ví dụ chữ mǎdàochénggōng =>madaochenggong => nhấn phím 1

*

– gõ pinyin những từ có chữ ü – chữ u có dấu hai chấm trên đầu ta gõ chữ v thay cho ü

ví dụ chữ lǜsè => lvse => nhấn phím 1

*


Rate this:


Share this:


Like this:


Like Loading...

Bạn đang xem: Chữ u có hai chấm trên đầu


Related


One comment


Leave a Reply Cancel reply


Enter your comment here...

Fill in your details below or click an icon to log in:


*

Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
*

You are commenting using your tntaydu.vn.com account.(LogOut/Change)


*

You are commenting using your Google account.(LogOut/Change)


*

You are commenting using your Twitter account.(LogOut/Change)


*

You are commenting using your Facebook account.(LogOut/Change)


Cancel

Connecting to %s


Notify me of new comments via email.

Notify me of new posts via email.


Δ


← Mùa Xuân của Long LãoBát
Lần đầu gặpgỡ →
*
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.Bản edit của tntaydu.vn được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

Xem thêm: Những Ai Không Nên Dùng Nấm Linh Chi ? Những Ai Không Nên Dùng Nấm Linh Chi


đốt đuốc


sừng mới nhú


hang quỷ


Top Posts & Pages


đã có

1,989,776 linh hồn gục ngã

chui ra chui vào


Create a free website or blog at tntaydu.vn.com.
FollowFollowing
Join 779 other followers
Sign me up
%d bloggers like this: