Hình vuông

Hình vuông là 1 trong hình chữ nhật đặc biệt quan trọng. Hình chữ nhật có 4 cạnh cân nhau thì Điện thoại tư vấn là hình vuông

Diện tích của hình vuông vắn bởi bình pmùi hương của một cạnh

Công thức tính diện tích hình vuông

S = a.a = a2

*

S là diện tích hình vuông vắn, a là chiều lâu năm 1 cạnh hình vuông

Ngoài ra, hình vuông là hình thoi đặc biệt, phải có thể áp dụng bí quyết tính diện tích S hình thoi vào tính diện tích S hình vuông: diện tích hình vuông bởi 1 nửa bình phương thơm đường chéo.

*

Trong đó:

S: diện tích hình vuôngd: độ dài đường chéo cánh hình vuông

Chu vi hình vuông vắn bằng chiều dài 1 cạnh nhân 4

Công thức tính chu vi hình vuông

P = 4.a

*
*
Kiến thức cơ phiên bản về hình vuông

Hình vuông là hình tứ đọng giác bao gồm 4 cạnh bằng nhau với 4 góc bằng nhau (4 góc vuông). cũng có thể coi hình vuông vắn là hình chữ nhật bao gồm 4 cạnh đều nhau, hoặc hình thoi có 2 đường chéo đều bằng nhau.