Điểm chuẩn chỉnh ĐH Công nghiệp Thành Phố Hà Nội 2021 đã có chào làng mang lại các thí sinh ngày 16/9. 

Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Sử dụng Lúc thí sinc gồm ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển chọn.

Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Sử dụng khi thí sinc bao gồm ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển chọn với ko thỏa mãn Tiêu chí prúc thứ nhất.

Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía bên dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học công nghiệp hà nội 2012

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Hà Thành năm 2021

Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Hà Thành năm 2021 đúng mực tuyệt nhất tức thì sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh bằng lòng Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có


Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Thành - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7340101 Quản trị gớm doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Tân oán > 8.4; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Tân oán = 8.4 với NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí prúc thứ hai: Toán thù = 8.6 cùng NV≤ 2
3 7340201 Tài bao gồm – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí prúc trang bị hai: Tân oán = 8.2 và NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán thù =8.0 với NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.8 cùng NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ máy hai: Toán thù = 8.2 cùng NV≤ 5
7 7340406 Quản trị văn uống phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Tân oán > 7.6; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Tân oán = 7.6 với NV≤ 5
8 7480101 Khoa học tập sản phẩm tính A00; A01 25.65 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí phụ trang bị hai: Tân oán = 8.4 cùng NV≤ 7
9 7480102 Mạng laptop cùng media dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán = 8.0 và NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán thù = 8.6 với NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí phụ trang bị hai: Tân oán = 8.0 với NV≤11
12 7480108 Công nghệ kỹ thuật sản phẩm tính A00; A01 25.1 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí prúc máy hai: Tân oán = 8.6 với NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí prúc lắp thêm hai: Toán = 8.6 và NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phú trang bị hai: Tân oán = 8.6 và NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ nghệ thuật ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Tân oán = 8.0 với NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí phú máy nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phụ máy hai: Toán thù = 8.2 cùng NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí prúc trang bị hai: Toán = 8.6 và NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí phú thứ nhất: Tân oán > 8.4; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Tân oán = 8.4 cùng NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và TĐH A00; A01 26 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 9.0; Tiêu chí phú máy hai: Toán = 9.0 và NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ nghệ thuật hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí phú trang bị nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán thù = 7.8 cùng NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ nghệ thuật môi trường A00; B00; D01; D07 20.8 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 7.8 và NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Tân oán = 8.0 và NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí prúc thứ nhất: Toán > 6.8; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán thù = 6.8 và NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật tư dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí phụ thứ nhất: Tân oán > 7.6; Tiêu chí phú thứ hai: Toán thù = 7.6 với NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phú thiết bị hai: Toán thù =8.8 cùng NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phú thứ hai: Tân oán = 8.2 với NV≤ 4
28 7510605 Logistics cùng cai quản chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Toán = 8.2 và NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Ngoại ngữ = 9.2 cùng NV≤ 1
30 7310104 Kinc tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí phú trang bị nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Tân oán = 8.8 và NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Ngữ vnạp năng lượng > 6.75; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Ngữ văn = 6.75 với NV≤1
32 7810103 Quản trị hình thức dịch vụ du lịch cùng lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Toán thù > 9.4; Tiêu chí prúc máy hai: Toán = 9.4 với NV≤ 4
34 7510209 Robot với trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí phú thứ nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phú thiết bị hai: Tân oán = 8.8 cùng NV≤ 5
35 7340125 Phân tích tài liệu ghê doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí prúc trang bị hai: Tân oán = 7.8 và NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5
Học sinch để ý, để triển khai làm hồ sơ đúng đắn thí sinch coi mã ngành, thương hiệu ngành, kăn năn xét tuyển chọn năm 2021 trên đây
Xét điểm thi trung học phổ thông

Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn giá tiền nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Bệnh Viêm Đường Tiết Niệu Có Lây Không, Có Cần Kiêng Quan Hệ?

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update xong tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Thủ Đô năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 đúng chuẩn duy nhất bên trên tntaydu.vn