... , Lan Lan: _, Hoa, Nice to _ you again Hoa: Me, too Lan: Do you know the _ over there? Hoa: Yes, she is our new _ Lan: what is her _? Hoa: Her name Tam Lan: Where is she _? ... Nha Trang She is (3) class 7A She is thirteen (4) _ old Her parents (5) in Nha Trang Now she’s living (6) _ her aunt and uncle in HCM city Her house is (7) from school So, she usually ... Nha Trang She is (3) class 7A She is thirteen (4) _ old Her parents (5) in Nha Trang Now she’s living (6) _ her aunt and uncle in HCM city Her house is (7) from school So, she usually...

Bạn đang xem: Giáo án dạy thêm tiếng anh 7 thí điểm


*

... 1 Unit 8: Period 20th PRACTICE PROBLEMS ON POLYNOMIALS Problem 1: How many positive integers n are A=n − 8n + 20n + 13 prime numbers SOLUTION We have: n3 - 8n2 + 20n - 13 = (n - ... We have b + 8c = −10 ∴ a + 4b+b +8c+c +6a = 7+(-10)+(-26) c + 6a = −26  ∴ a2+ 4b + b2+ 8c + c2+ 6a + 29 = PRACTICE PROBLEMS ON POLYNOMIALS (∴ a2+ 6a + 9) + ( b2+ 4b + 4) + (c2 + 8c + 16) = ∴ ... ( 8 ) + 256 Therefore T = a2+ b3+ c4= 257 =9 = 8 = 256 = 257 PRACTICE PROBLEMS ON POLYNOMIALS Problem 3: Find the balance polynomial divided by polynomial P(x) =5 + x + x3 + x9 + x27 + x81...
*

... 10/5/ 2014 ) Tuần Thời gian Môn Ngữ văn buổi Ngữ văn buổi Ngữ văn buổi Ngữ văn buổi Ngữ văn buổi Ngữ văn buổi Ngữ văn 7-8 buổi Ngữ văn 9- 10 buổi GV : Đỗ Thị Hoa Bài dạy - Tác phẩm nghị luận trị ... tập văn Bến quê - Luyện đề nghị luận tác phẩm truyện, đoạn trích - Nghị luận Xã hội THCS Đinh Xá Giáo án ôn tập Ngữ Văn Năm học 2013-2014 GIÁO ÁN ÔN TẬP HỌC KÌ II – VĂN Ngày soạn : Ngày dạy : Lớp ... Minh văn học nghệ thuật 2.Tác phẩm: Văn viết năm 194 8 – thời kỳ đầu kháng chiến chống Thực dân Pháp GV : Đỗ Thị Hoa THCS Đinh Xá Giáo án ôn tập Ngữ Văn Năm học 2013-2014 1.Nội dung: Qua văn tác...
*

... there ? A How B How long C How often D How soon 2- I haven’t heard any news of Peter _ 199 9 A in B since C on D before 3- Not many people think that country life is A bore ... of the Vietnam News (edition) 8- This book is not (avail) 9- This shirt costs 79, 000 VND (approximate) 10- He answered these questions (exact) 11- ... C to using D using 8- The first color TV pictures in 192 8 A produced B were produced C is produced D produce 9- The first printed newspaper in China A appeared B was...
*

... Chân Dạy thêm 10 ================================================================ = Trọng tâm vật rắn: Trọng tâm vật rắn trùng với điểm đặt trọng tâm tác dụng lên vật Xác định trọng tâm vật ... Một vật chuyển động trục toạ độ Ox có phương trình: x = -4t + 10t-6 (m,s),( t0=0).kết luận sau đúng: A Vật có gia tốc -4m/s2 vận tốc đầu 10m/s B Vật có gia tốc -2m/s vận tốc đầu 10 m/s C Vật ... 7,35 .10 kg, khối lượng Trái Đất M = 6 .102 4kg b.Tại điểm đường thẳng nối tâm chúng, vật đặt bị hút Trái Đất Mặt Trăng với lực nhau? GV: Bïi Kh¾c HiƯp 19 Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Dạy thêm 10...
*

... lạc văn II.Tiến trình giảng: Tổ chức : Sĩ số : 7a: 7b : Bài : Tiết 4: Luyện đề văn chia tay búp bê Bài tập 1: Văn có chia tay nào? Đọc đoạn văn Giáo án bồi dỡng Ngữ ... Giáo án bồi dỡng Ngữ Văn Nm hc:2011-2012 Tiết 5-6: Bài tập Liên kết văn bản, Bố cục văn bản, Mạch lạc văn Bài tập 1: Hãy tìm bố cục văn Lũy làng Ngô Văn Phú nêu nội ... mây trắng nh dới cánh đồng trắng nh mây Giáo án bồi dỡng Ngữ Văn Nm hc:2011-2012 Bài Đọc lại chùm ca dao,dân ca chơng trình Ngữ văn 7( Bài 3,4) xác định...
... gian rt ngn Sau Phỏp xõm chim Vit Nam, ngõn hng ụng Dng i nm 187 5 v tin giy bt u c phỏt hnh Nam Kỡ v Hi Phũng vo khong nhng nm 189 1 189 2 Sau nc VNDCH i, ngy 31-1 -1946, Chớnh Ph ó kớ ngh nh phỏt ... cựng thy dy cỏc (Bui hc cui cựng) 13 g) Cu Long Biờn bc qua sụng Hng, H Ni, c cụng xõy dng vo nm 189 8 v hon thnh sau bn nm, kin trỳc s ni ting ngi Phỏp Epphen thit k (Thỳy Lan) Bi Cho bit cỏc cõu ... hnh loi tin giy mi T ú n nay, nc ta ó tri qua hai ln i tin (1959 v 1 985 ) v mt ln thng nht tin t hai Nam Bc theo loi tin mi (19 78) Vn bn 2: Cỏ ui thng sng vựng bin nhit i Thõn hỡnh chỳng nom dt...
... like/ cool/ weather/ not like/ hot/ weather 15 What/ weather/ like/ summer? 16 She/ go jogging/ morning TUẦN 3/ THÁNG I Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to revise the present ... to the park to fly skites (5) _ go fishing She also goes on (6) with her family Her (7) _ place in Vung Tau Khanh likes the summer very much Exercise 2: Reading comprehension and ... ……………………………………………………………………… Do they often go swimming in the fall ? ……………………………………………………………………… 26 TUẦN 3/ THÁNG I Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to revise the near future tense...
... ……………………………… ……to bed now 28 The woman …………….…in front of me (wear) ……….……….a big hat so I couldn’t see anything Radium …………………… …………… by Marie and Pierre Curie in 189 8 10 I ……… ... sightseeing <7> was fantastic We didn"t have a lot of <8> .there, but we saw everything and took <9> of photos I hope you"re well TUẦN 3/ THÁNG I Objectives: By the end of the lesson, Ss will ... ( 18) _ do,” said she I didn’t know that only one (19) _ later I would win the first prize in the English Speaking (20) held for secondary school students in my hometown TUẦN 4/ THÁNG...
... saw D took A happy B blue C serius D nervous A flu B headache C temperature D sick II Khoanh tròn vào đáp án A,B,C D để hoàn thành câu sau (3,0 điểm) How your vacation in Nha Trang ? A was B ... …………….(4) lost of photographs On Monday we …………… (5) a car and ……… .(6) out into the country We ……………… (7) for lunch at a lovely little village and then in the afternoon we ………………….(8) a beautiful beach ... and (brush) ………….his teeth at 6.15 but yesterday he (get up)…………….and (brush)………………….his teeth at 7. 00 because it (be) …………………… Sunday Nhung is very hungry now because she (not eat) ……………….enough...
... chủ ngữ Câu có nhiều chủ ngữ Ví dụ:Liên //là người bạn thân tơi CNV Bài 1: Luyện tập: xác định thành phần Bài câu sau? Ngày mai tơi// học thêm mơn ngữ văn Ngày mai tơi học thêm mơn Cn ngữ văn ... so sánh Chức vụ + Làm chủ ngữ, vị ngữ câu hay làm phụ ngữ cụm danh từ + Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao Bài tập: BT 1: Thành ngữ Việt đồng nghĩa với thành ngữ ... từ Hán Việt : - Phải hiểu nghĩa từ Hán Việt để sử dụng cho đúng, cho hợp lí, cho hay lúc giao tiếp, để hiểu văn thơ văn cổ Tiếng Việt sáng, giàu đẹp phần cha ơng ta sử dụng cách sáng tạo từ Hán...

Xem thêm: Tinh Trùng Loãng Có Con Được Hay Không, Tinh Trùng Loãng Do Đâu


... Giáo án Tiếng Anh 16 Giáo án Tiếng Anh 17 Week: 03 Period: 09 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ……/……/…… UNIT 1: MY HOBBIES Lesson 7: Looking ... Giáo án Tiếng Anh 13 Giáo án Tiếng Anh 14 Week: 03 Period: 08 Date of planning: ……/……/…… ... Giáo án Tiếng Anh Giáo án Tiếng Anh Week: 02 Period:...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8