Bãi cát hoàng kim là hoạt động giúp người chưa kiếm người kinh nghiệm và hoạt lực để nâng cấp kỹ năng chiêu thức nhân vật. Thời gian hoạt động…
Xem thêm...