Excel cho tntaydu.vn 365 Excel cho tntaydu.vn 365 dành cho máy Mac Excel đến website Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Bài viết này diễn đạt cú pháp công thức cùng bí quyết sử dụng hàm Weeknum vào tntaydu.vn Excel.

Bạn đang xem: Hôm nay là tuần thứ mấy trong năm

Mô tả

Trả về số thứ tự của tuần trong năm của một ngày cụ thể. Ví dụ, tuần có chứa ngày 1 tháng 1 là tuần thứ nhất những năm và được đánh số là tuần 1.

Có nhị hệ thống được dùng cho hàm này:

Hệ thống 1 Tuần có ngày 1 tháng 1 là tuần thứ nhất trong thời gian và được đánh số là tuần 1.

Hệ thống 2 Tuần có ngày thứ Năm đầu tiên trong năm là tuần thứ nhất trong thời hạn và được đánh số là tuần 1. Hệ thống này là hệ pmùi hương pháp đã xác định vào ISO 8601, vốn thường được phát âm là hệ thống đánh số tuần châu Âu.

Cú pháp

WEEKNUM(serial_number,)

Cú pháp của hàm WEEKNUM tất cả các đối số sau đây:

Serial_number Bắt buộc. Là một ngày vào tuần. Ngày tháng nên được nhập bằng cách sử dụng hàm DATE hoặc nhập tương tự kết quả của những công thức tốt hàm khác. Ví dụ, sử dụng DATE(2008,5,23) đến ngày 23 tháng năm năm 2008. Vấn đề có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn bản.

Return_type Tùy chọn. Là một số để xác định tuần sẽ bắt đầu từ ngày nào. Mặc định là một trong.

Return_type

Tuần bắt nguồn vào

Hệ thống

1 hoặc bỏ qua

Chủ nhật

1

2

Thứ Hai

1

11

Thứ Hai

1

12

Thứ Ba

1

13

Thứ Tư

1

14

Thứ Năm

1

15

Thứ Sáu

1

06

Thứ Bảy

1

1

Chủ nhật

1

1

Thứ Hai

2

Chú thích

Excel lưu trữ ngày tháng làm việc dạng số sê-ri để có thể dùng chúng vào tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 có số sê-ri là 1. Ngày 1 tháng 1 năm 2008 có số sê-ri là 39448 vì nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng 1 năm 1900.

Nếu Serial_number nằm ngoài phạm vi quý hiếm cơ bản của ngày tháng hiện tại, hàm trả về quý hiếm lỗi #NUM! .

Nếu Return_type nằm ngoài phạm vi đã xác định vào bảng bên trên phía trên, hàm trả về quý hiếm lỗi #NUM! .

Xem thêm: Cách Thu Hồi Thư Đã Gửi Trong Gmail Đơn Giản, Nhanh Nhất, Cách Thu Hồi Mail Đã Gửi Trên Outlook Và Gmail

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng sau đây cùng ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị tác dụng, hãy lựa chọn chúng, nhận F2 và tiếp đến dấn Enter. Nếu nên, chúng ta có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả tài liệu.

Dữ liệu

Công thức

Mô tả

Kết quả

=WEEKNUM(A2)

10

=WEEKNUM(A2,2)