Em sử dụng google chrome phiên bạn dạng tiên tiến nhất. Idm 6.21. tuy thế thiếu hiểu biết sao download đoạn Clip trên youtube chỉ được tệp tin mkv. em tải về bên trên fire fox thì vẫn được file mp4 thông thường. mấy anh chị hoàn toàn có thể chỉ em bí quyết khắc phục và hạn chế với