Địa chỉ luận lý (Vitrual Adress) - là toàn bộ những liên quan vì Chip xử lý tạo thành làm cho không gian tác động luận lý.Địa chỉ đồ lý:(Real Adress) - là ảnh hưởng thực tiễn nhưng mà trình quản lý bộ nhớ lưu trữ thao tác tạo cho không gian liên tưởng đồ gia dụng lýPaging và Page file:Paging là chuyên môn phân trang sử dụng vào bộ nhớ lưu trữ ảo.Page tệp tin tàng trữ các dữ liệu khi bộ lưu trữ thiết bị lý cảm thấy không được chỗ chứa đựng.
Bạn đang xem: Quản lý bộ nhớ trong hệ điều hành

*

Gíao viên phía dẫn: Lương Ngọc Khánh Địa chỉ luận lý (Vitrual Adress) - là toàn bộ các liên hệ vày CPU tạo nên làm cho không khí thúc đẩy luận lý. Địa chỉ trang bị lý:(Real Adress) - là tác động thực tiễn cơ mà trình quản lý bộ nhớ lưu trữ thao tác làm việc khiến cho không khí tác động vật lý Paging và Page file:- Paging là chuyên môn phân trang cần sử dụng trong bộ lưu trữ ảo.- Page tệp tin lưu trữ các tài liệu khi bộ nhớ đồ vật lý không được vị trí đựng.1. Bộ ghi nhớ thứ lýWindows hỗ trợ tối nhiều 2GB-2TB đến dung lượng bộ lưu trữ tùy nằm trong vào các phiên bạn dạng của Windows.2. Không gian tác động ảo (vitrual adress space)là tập vừa lòng tất cả các hệ trọng bộ nhớ lưu trữ ảo được thiết lập cấu hình riêng rẽ bốn (private), cùng những quá trình khác sẽ không được thực hiện cho nó nếu như không được chia sẻ.2. Không gian tương tác ảo (vitrual adress space) – ttWindows 32-bit được cấp phát một không gian can dự ảo là 4 GB với so với 64-bit là 8TBWindows bên trên hệ thông ́ 32 bit x86 systems có thể tầm nã xuât́ trên 4 GB bộ nhớ vâṭ lý (từ 0x00000000 đêń 0xFFFFFFFF ) cùng chia thành 2 phần2. Không gian tác động ảo (vitrual adress space) – tt 0->2 GB dưới: đựng dữ liệu cùng lệnh riêng của từng tiến trình.Vùng này hoạt động sinh hoạt cơ chế user- mode, người dùng chỉ làm việc được trên vùng 2GB này. 2->4 GB trên: đựng những yếu tắc dữ liệu ở trong về hệ điều hành và quản lý, được chia sẻ chung cho những quy trình, chuyển động nghỉ ngơi chính sách kernel-mode, vùng này do hệ điều hành quản lý làm chủ, người tiêu dùng chẳng thể ảnh hưởng vào vùng này (cần yếu gọi và ghi được).Ví dụ: Không gian can hệ ảo2. Không gian tác động ảo (vitrual adress space) – tt ̀ môṭ đăc̣ tinhWindows dung ́ cuả x86 đượcbiêt́ đêń là “phân trang” (paging).Paging mang lại pheṕ phâǹ mêm ̀ sử dung ̣ môṭ điạchỉ nhớ trong thời điểm tạm thời.Paging cuả processor chuyên̉ đôỉ logical ̀ physical address môṭ cachaddress tkhô giòn ́ dễ dang ̀2. Không gian can hệ ảo (vitrual adress space) – tt  cho pheṕ moị process trong system có vung ̀ addr logical 4GB cuả chinh́ nó3. Phân trang (paging) Vùng liên tưởng trang bị lý được tạo thành các pages (trang) (4kb/page) Kích thước mỗi trang 4kB = 212 byte 4GB=220 x 4kB => bộ lưu trữ ảo cất 2đôi mươi trang ảo. Mỗi trang ảo có thể nằm tại vị trí một trong các 3 trạng thái:3. Phân trang (paging) -tt1. Free: là trang chưa dùng làm đựng dữ liệu. Trang Free không được gửi vào RAM. Tham mê chiếu đến trang không lấy phí gây ra lỗi (Page Fault), lỗi này không xử lý được. RAM Page Fault P3. Phân trang (paging) -tt 2. Committed: là trang đã được ánh xạ dữ liệu, đã vị trí RAM hoặc vùng Paging File. Khi CPU call mang lại trang Committed nếu như trang đã ở vùng Paging File thì xuất hiện Page Fault, trang được đẩy vào RAM nhằm chuyển động. Còn giả dụ trang vẫn ngơi nghỉ RAM thì không xuất hiện thêm Page Fault.Chụ thích: Paging file là một vùng trên bộ nhớ lưu trữ kế bên được tổ chức triển khai nhỏng RAM, cho xúc cảm nhỏng RAM được mở rộng với được dùng để làm cất nội dung các thiết bị bán ra từ RAM).  Vẽ hình giống như nlỗi Free3. Phân trang (paging) -tt 3. Reserved: là trang bây giờ chưa tồn tại trong bộ nhớ đồ dùng lý, được đặt trước để chứa dữ liệu hoặc code. lúc CPU Gọi cho trang này thì lộ diện Page Fault. Trang được xử lý nhằm đưa quý phái tinh thần committed.  Vẽ hình tương tự như nlỗi Free3.

Xem thêm: In 2 Mặt Bị Lệch Lề Trên Dưới, Cách In Hai Mặt Giấy Có Lề Đều Nhau

Phân trang (paging) –tt Quan hệ giữa những trạng thái4. Windows Page Table Management