Tọa độ giao điểm của hai đường trực tiếp (y = dfrac1 - 3x4) và (y = - left( dfracx3 + 1 ight)) là:


Pmùi hương trình hoành độ của hai đường thẳng là (dfrac1 - 3x4 = - left( dfracx3 + 1 ight))( Leftrightarrow - dfrac512x + dfrac54 = 0 Leftrightarrow x = 3)( Rightarrow y = - 2)


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hàm số $y = 2mx - m - 1,,,left( d ight)$. Tìm $m$ nhằm mặt đường trực tiếp $left( d ight)$ trải qua điểm $Aleft( 1;,,2 ight)$.

Bạn đang xem: Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng


Cho hai tuyến đường thẳng$y = 3x - 2,,left( d_1 ight)$ cùng $y = 2mx + m - 1,,,left( d_2 ight)$. Tìm quý giá $m$ nhằm $left( d_1 ight)$ giảm $left( d_2 ight)$ tại điểm bao gồm hoành độ bằng $2$.


Tìm tất cả các giá trị thực của (m) để con đường thẳng (y = m^2x + 2) cắt con đường thẳng (y = 4x + 3).


Tìm $m$ nhằm ba con đường thẳng $y = 2x - 3,,left( d_1 ight);,,,y = x - 1,,left( d_2 ight);,,,y = left( m - 1 ight)x + 2,,,,left( d_3 ight)$ đồng quy.


Viết phương thơm trình con đường thẳng d trải qua điểm $Aleft( - 1;, - ,5 ight)$ cùng sinh sản cùng với trục $Ox$ một góc bằng $120^0$.

Xem thêm: Mã Thiên Vũ Bộ Bộ Kinh Tâm (Phim Truyền Hình), Mã Thiên Vũ Bộ Bộ Kinh Tâm


Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m$ thuộc đoạn $left< 0;,,3 ight>$ để hàm số $y = left( m^2 - 1 ight)x$ đồng trở nên trên $R.$


Cho đường thẳng $(d): y = – 2x + 3.$ Tìm $m$ để đường trực tiếp $d’: y=mx + 1$ cắt $d$ trên một điểm thuộc con đường phân giác của góc phần bốn sản phẩm nhì.


Cho hàm số $y = 2left( m - 1 ight)x - m^2 - 3,,,left( d ight)$. Tìm tất cả các cực hiếm của $m$ nhằm $(d)$ cắt trục hoành tại một điểm bao gồm hoành độ $x_0$ thỏa mãn nhu cầu $x_0


*

Cơ quan lại nhà quản: Shop chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát