Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Số lớn nhất bao gồm 4 chữ số khác biệt là 9876

Số nhỏ dại độc nhất vô nhị bao gồm 3 chữ số không giống nhau là 102

Tổng 2 số đó là: 9876+102=9978

Vậy tổng của số lớn số 1 gồm tư chữ số khác biệt và số nhỏ tốt nhất tất cả 3 chữ số khác nhau là 9978


*

Số lớn nhất bao gồm 4 chữ số khác nhau là : 9876

Số nhỏ bé độc nhất bao gồm 3 chữ số khác nhau là : 102

Tổng của chúng là :

9876+102=9978

Vậy..

Bạn đang xem: Tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là


Số lớn số 1 tất cả 4 c/s khác biệt : 9876

Số bé xíu nhất có 3 c/s khác nhau : 102

Tổng của 2 số là :

9876 + 102 = 9978

Đáp số : 9978


GIẢI:

Số lớn số 1 có tư chữ số không giống nhau là: 9876

Số nhỏ độc nhất gồm bố chữ số không giống nhau là:102

=>Tổng của số lớn nhất gồm tứ chữ số khác biệt với số nhỏ độc nhất vô nhị gồm bố chữ số không giống nhau là:

9876+102=9978

Đ/S: 9978

HOK TỐT! ^-^


Bải giải

Số lớn nhất tất cả bốn chữ số không giống nhau là : 9876

Số nhỏ độc nhất tất cả cha chữ số khác nhau là : 1023

Tổng hai số sẽ là :

9876 + 102 = 9978

Đáp số : 9978

Chúcchúng ta hok tốt !


Số lớn nhất có 4 c/s khác biệt : 9876

Số bé dại độc nhất tất cả 3 c/s khác nhau : 102

=> Tổng 2 số chính là : 9876 + 102 = 9978

Vậy ...................

Chúc em học tập tốt~~


Tổng của số lớn số 1 bao gồm tứ chữ số khác nhau cùng số nhỏ dại độc nhất có tứ chữ số khác biệt là:

A. 10999

B. 8642

C. 8646

D. 10899


a. Tính tổng của số lớn nhất gồm 4 chữ số khác nhau cùng số nhỏ xíu tuyệt nhất có cha chữ số khac nhau?

b. Tính tổng của lớn nhất gồm cha chữ số cùng số nhỏ tuổi nhất bao gồm nhị chữ số?


kiếm tìm tổng của số lớn số 1 có tía chữ số khác biệt cơ mà tổng bố chữ số kia bằng 8 và số nhỏ tốt nhất có tía chữ số khác biệt tất cả tổng những chữ số là 6


khi vội tổng của số nhỏ xíu độc nhất vô nhị gồm tứ chữ số khác biệt và số lớn nhất bao gồm cha chữ số không giống nhau lên 3 lần ta gồm số bắt đầu là?


a) Số bé bỏng độc nhất vô nhị tất cả 3 chữ số khác biệt là .............

b) Số bé dại nhất tất cả 4 chữ số khác nhau là ..............

c) tính tổng thể lớn nhất bao gồm 3 chữ số không giống nhau với số chẵn bao gồm 4 chữ số không giống nhau tổng 2 số chính là .............

d) số lớn số 1 gồm 3 chữ số không giống nhau là .............

e) cho : 835

Từ những chữ số 4 ; 1 ; 5 ; 3 ; 7 viết :

a) Số bé dại độc nhất tất cả năm chữ số khác nhau : ...........................

b) Số lớn số 1 tất cả năm chữ số khác nhau : ...........................

c) Số bé dại độc nhất có bốn chữ số khác biệt : ...........................

d) Số lớn nhất bao gồm tư chữ số khác biệt : ...........................

Xem thêm: Làm Cách Tải File Word Lên Facebook Với Docs, 3 Cách Để Tải File Pdf Lên Facebook


Tìm hiệu của nhị số số lớn số 1 gồm tứ chữ số khác nhau cùng số chẵn nhỏ tuổi tốt nhất gồm bốn chữ số khác biệt.