Cảm ơn các bạn đã gạnh thăm Blog. Bài viết này đang lí giải chúng ta biện pháp viết phương trình con đường trực tiếp đi qua 2 điểm vào môn Hình học tập lớp 10.

1. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA 2 ĐIỂM

Trong khía cạnh phẳng tọa độ, mang lại điểm

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*